C+
     NASZE SERWISY:          www.hoteleeuro.com              www.eurounia.com
- AKTUALNOŚCI
- KONKURS DOM '; if (($mode=="konkurs") || ($mode=="dom_2010") ||($mode_=="dom_2011")||($mode_=="dom_2012")||($mode_=="dom_2013"))include("lewe_menu_konkurs.php"); echo ''; ?>
- RADOSNA SZKOŁA
- EKOLOGIA
- GIEŁDA MIESZKAŃ
- TARGI
- O FIRMIE
- LINKI
- KONTAKT
~ NAPISZ DO NAS
EKOLOGIA

CENTRUM PROMOCJI I DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

To wyodrębniony dział w organizacji naszego stowarzyszenia dla realizacji jednego z głównych celów statutowych tj. działania na rzecz upowszechniania wiedzy o problemach mieszkalnictwa i sposobach ich rozwiązywania w aspekcie ochrony środowiska i kultury w miejscu zamieszkania.
Podstawowym działaniem jest obecnie edukacja ekologiczna prowadzona w dwóch poziomach:

  1. dla Zarządców, administratorów nieruchomości mieszkaniowych i komunalnych oraz przedstawicieli samorządowych.
  2. dla mieszkańców w formie otwartych prelekcji.

Odbiorcy treści zawartych w programach szkolenia zapoznają się z rozległą problematyką ekologii i ekonomiki mieszkalnictwa oraz praktycznego jej stosowania w tym:

  • Gospodarki odpadami komunalnymi

Prezentacja zagadnień prawnych i środowiskowych tematów: selektywnej zbiórki, recyklingu, odzysku surowców wtórnych i ich ponownego wprowadzenia do obiegu, ukazywanych w perspektywie ograniczonych zasobów naturalnych przyrody w powiązanych z istniejącymi sposobami ich realizacji pozwala na budowanie fundamentu do dalszego kształtowania u mieszkańców postaw pro-środowiskowych.
Poważnym problemem, na który uczulamy uczestników szkoleń, jest usuwanie wyrobów z azbestu z zasiedlonych budynków mieszkalnych.

  • Gospodarki energią w zasobach mieszkaniowych

W cyklu szkoleń „Ekologia nie jest modą” uczestnicy zdobywają również wiedzę jak prawidłowo gospodarować energią – wymóg ekologii i ekonomiki.
Priorytetem w tym działaniu jest promowanie dobrych praktyk oraz  transfer wiedzy i doświadczeń liderów w tym przedmiocie przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz samorządów lokalnych (zastosowanie OZE w praktyce).

Dzięki prowadzeniu tych szkoleń i akcji propagatorskich następuje aktywizacja społeczeństwa i ściślejsza współpraca: mieszkańcy – administracja – firmy – przedsiębiorstwa komunalne .

Nasze Centrum to też platforma i miejsce współpracy potencjału naukowego wyższych uczelni Lublina dla wsparcia merytorycznego prowadzonej edukacji ekologicznej.

 

 


 
 
 
» O NAS

» SEMINARIA I SZKOLENIA

» BUDZET OBYWATELSKI

» KATEGORIA:
    Partnerstwo Dla Natury 
facebook