C+
     NASZE SERWISY:          www.hoteleeuro.com              www.eurounia.com
- AKTUALNOŚCI
- KONKURS DOM '; if (($mode=="konkurs") || ($mode=="dom_2010") ||($mode_=="dom_2011")||($mode_=="dom_2012")||($mode_=="dom_2013"))include("lewe_menu_konkurs.php"); echo ''; ?>
- RADOSNA SZKOŁA
- EKOLOGIA
- GIEŁDA MIESZKAŃ
- TARGI
- O FIRMIE
- LINKI
- KONTAKT
~ NAPISZ DO NAS
Rządowy program „Radosna Szkoła" - Dofinansowanie do placu zabaw

Aby przejście z edukacji przedszkolnej do wczesnoszkolnej przebiegało w sposób płynny, szkoła podstawowa powinna być miejscem radosnym oraz bezpiecznym. Powinna być miejscem, w którym nie zabraknie wesołej zabawy i przede wszystkim aktywności ruchowej na świeżym powietrzu gwarantującej dziecku prawidłowy rozwój psychomotoryczny.
Rządowy program „Radosna szkoła" jest odpowiedzią na to założenie.

W godzinach pozalekcyjnych oraz w weekendy plac zabaw ma być udostępniony do użytku publicznego zapewniając miejsce zabaw dzieciom pod opieką rodziców lub opiekunów. Dzięki temu plac może stać się miejscem rodzinnych spotkań, kreując właściwy sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i ich rodziny.
Organy prowadzące szkoły są obowiązane wykazać finansowy wkład własny wynoszący 50 % kosztów urządzenia szkolnego placu zabaw. Środki te mogą pochodzić z jednostek budżetowych odpowiedzialnych za finansowanie danej szkoły czyli np. z budżetu gminy.

Zasady dofinansowania

Program „Radosna szkoła" zakłada wspieranie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia. Wsparcie finansowe dla organów prowadzących na urządzenie szkolnych placów zabaw uzależnione jest od liczby uczniów w klasach I - III.
Wysokość dofinansowania:

  • „Mały plac zabaw" - wielkość  ok. 240 m2; wartość inwestycji do 127 700 zł brutto

Liczba uczniów w klasach I - III:    < 69 uczniów 
      Dofinansowania:    max. 50 % - 63 850 zł brutto Wkład własny:   min. 50 %- 63 850 zł brutto

  • „Duży plac zabaw" - wielkość  ok. 500 m2; wartość inwestycji 230 900 zł brutto

       Liczba uczniów w klasach  I-III > 70 uczniów
       Dofinansowania: max. 50 % - 115 400zł. zł brutto Wkład własny: min. 50 %- 115 400 zł brutto
Szczegółowe warunki udzielania pomocy szkołom objętym programem zostały określone:

  • w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915),
  • w uchwale Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła".

Oznakowanie
Na każdym placu zabaw powinna znaleźć się tablica z opisem „Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „Radosna szkoła" wraz z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z placu zabaw.

 


 
 
 
» O PROGRAMIE

» PRZYKLADOWE PROJEKTY

» GALERIA


 
facebook