C+
     NASZE SERWISY:          www.hoteleeuro.com              www.eurounia.com
- AKTUALNOŚCI
- KONKURS DOM '; if (($mode=="konkurs") || ($mode=="dom_2010") ||($mode_=="dom_2011")||($mode_=="dom_2012")||($mode_=="dom_2013"))include("lewe_menu_konkurs.php"); echo ''; ?>
- RADOSNA SZKOŁA
- EKOLOGIA
- GIEŁDA MIESZKAŃ
- TARGI
- O FIRMIE
- LINKI
- KONTAKT
~ NAPISZ DO NAS

polski
english UA RU

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji XIII edycji międzynarodowego konkursu „O Kryształową Cegłę” na najlepszą inwestycję budowlaną  po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.
Konkurs jest zdecydowanie największym, najbardziej reprezentatywnym i najszerszym przeglądem inwestycji budowlanych w przygranicznych regionach po obu stronach wschodniej granicy UE i na stałe wpisał się do kalendarza znaczących wydarzeń.

To specyficzne miejsce Europy, pogranicze Wschodu i Zachodu, prawdziwa mieszanka kultur i tradycji, to także ogromna różnorodność architektury jak i rozwiązań technicznych i technologicznych w budownictwie: od klimatu śródziemnomorskiego po zimny klimat fiński.
Nasze dotychczasowe działania spowodowały, że Statuetka Kryształowej Cegły jest najbardziej prestiżowym trofeum dla autorów najlepszych inwestycji budowlanych. Należy też podkreślić międzynarodowy i międzyregionalny aspekt „Kryształowej Cegły”, zgodny z polityką Wspólnoty Europejskiej.

W dwunastu edycjach Konkursu zgłoszono ponad 650 inwestycji budowlanych z terenu Województw: Lubelskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Warmińsko - Mazurskiego a także ze Lwowa i Obwodu Lwowskiego, Łucka i Obwodu Wołyńskiego oraz z Białorusi, Litwy, Łotwy i Słowacji. Z roku na rok rośnie też liczba uczestników, nie wahających się poddać swoje osiągnięcia międzynarodowej próbie i krytyce. Otrzymane Kryształowe Cegły i Wyróżnienia wystawiają  im najwyższe rekomendacje. Udział w Konkursie jest najlepszą liczącą się referencją.
Kryształowa Cegła, biorąc pod uwagę międzynarodowy zasięg, ilość edycji  konkursu, jego uczestników, Patronów i Współorganizatorów stała się znakomitym instrumentem marketingowym a może narzędziem i docelowym produktem, budując jednocześnie wizerunek regionów.
Każda edycja Konkursu wieńczona jest publikacją wielojęzycznego Albumu, zawierającego opisy i dokumentację zdjęciowa zgłoszonych do Konkursu obiektów, co pozwala to na szeroką promocję dokonań inwestycyjnych ich autorów.

Udział w Konkursie jest znakomitą i najefektowniejszą formą do zaprezentowania  dotychczasowych osiągnięć, przedstawienia własnego, pozytywnego wizerunku, co prowadzi do zwiększenia wiarygodności i w konsekwencji umocnienia pozycji rynkowej. Umieszczenie w katalogu materiałów promocyjnych i reklamowych pozwoli wielu firmom na dotarcie do potencjalnych klientów i przyspieszy ich rozwój.

Organizacją przedsięwzięcia zajmuje się  Polskie Towarzystwo  Mieszkaniowe Lublin. Konkursem kieruje Komitet Organizacyjny, który powołuje Kapitułę.

Wręczenie prestiżowych nagród i wyróżnień tegorocznej edycji nastąpi podczas Uroczystej Gali, która odbędzie się w grudniu 2013 roku w Lublinie.
Jednocześnie informujemy, ze Konkurs będzie  promowany  w mediach lokalnych, krajowych oraz zagranicznych.

W Uroczystej Gali podsumowującej XII edycję Konkursu, która odbyła się 7 grudnia 2012 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, uczestniczyło ponad 500 osób, w tym Ambasadorowie, Konsulowie i inni przedstawiciele władz rządowych i samorządowych z Polski, Ukrainy i Białorusi.

CELE   KONKURSU:
 
Głównym celem jest pobudzanie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej  poprzez  promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury. Przyczyni się to do poprawy jakości i estetyki budowli, a także do przywracania miastom ich dawnej świetności dla zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego, poprzez:

  • Wdrażanie prorozwojowej polityki mieszkaniowej i budowlanej na rzecz regionów po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej,  w wymiarze twórczego wykorzystania wiedzy architektów, konstruktorów i kadry inżynieryjno-technicznej z ich znajomością nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych.
  • Podniesienie jakości przestrzeni zabudowy, wprowadzanie nowych myśli w kształtowaniu ładu i porządku urbanistycznego.
  • Promowanie znaczenia architektury, inicjatyw w odzyskiwaniu i renowacji zasobów budowlanych.
  • Podnoszenie standardu obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej z zachowaniem zabytkowej zabudowy - istotnych dla stanu dziedzictwa kulturowego i historycznego.
  • Wspieranie i popularyzacja inicjatyw na rzecz rewitalizacji, modernizacji i adaptacji do współczesnych potrzeb obiektów zabytkowych  poprzemysłowych.
  • Wzrost świadomości ekologicznej uczestników procesu inwestycyjnego.
  • Wdrożenie i promowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, związanych z budownictwem energooszczędnym, upowszechniającym odnawialne źródła energii.
  • Wyłanianie wyróżniających się pod względem architektonicznym i funkcjonalnym obiektów zgłoszonych do konkursu i nagrodzenie ich realizatorów ( inwestor, biuro projektowe i wykonawca ).
  • Doskonalenie wizerunku, wzmacnianie konkurencyjności i wyrazistego oblicza regionów po obu stronach wschodniej granicy  Unii Europejskiej.

 

Zapraszamy również do odwiedzania naszych serwisów internetowych: www.hoteleeuro.com ; www.eurounia.com 

 

» O KONKURSIE

GALA KONKURSOWA
»   LAUREACI
» PATRONATY

» MEDIA O NAS

» MATERIALY
DO POBRANIA

» ZGŁOSZONE OBIEKTY


PARTNERZY / SPONSORZYPATRONI MEDIALNI


 
facebook