C+
     NASZE SERWISY:          www.hoteleeuro.com              www.eurounia.com

- AKTUALNOŚCI
- KONKURS DOM
- RADOSNA SZKOŁA
- EKOLOGIA
- GIEŁDA MIESZKAŃ
- TARGI
- MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA
       BUDOWNICTWA

- O FIRMIE
- LINKI
- KONTAKT
~ NAPISZ DO NAS


 

polski
english UA RU


Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji jubileuszowej X edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę na najlepszą inwestycję budowlaną  po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu. Konkurs jest zdecydowanie największym, najbardziej reprezentatywnym i najszerszym przeglądem inwestycji budowlanych w przygranicznych regionach po obu stronach  wschodniej granicy UE i na stałe wpisał się do kalendarza znaczących wydarzeń.

                To specyficzne miejsce Europy, pogranicze Wschodu i Zachodu, prawdziwa mieszanka kultur i tradycji, to także ogromna różnorodność architektury jak i rozwiązań technicznych i technologicznych w budownictwie: od klimatu śródziemnomorskiego po zimny klimat fiński.
Nasze  dotychczasowe działania spowodowały, że  statuetka Kryształowej Cegły jest najbardziej prestiżowym trofeum dla autorów najlepszych inwestycji budowlanych. Należy też podkreślić międzynarodowy i międzyregionalny aspekt „Kryształowej Cegły”, zgodny z polityką  Wspólnoty Europejskiej.
W ośmiu edycjach  konkursu zgłoszono ponad 500 inwestycji budowlanych z terenu Województw: Lubelskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Warmińsko - Mazurskiego a także ze  Lwowa i Obwodu Lwowskiego, Łucka  i Obwodu Wołyńskiego oraz z Białorusi, Litwy, Łotwy i Słowacji. Z roku na rok rośnie też liczba uczestników, nie wahających się poddać swoje osiągnięcia międzynarodowej próbie i krytyce. Otrzymane Kryształowe Cegły i Wyróżnienia wystawiają  im najwyższe rekomendacje. Udział w Konkursie jest najlepszą liczącą się referencją.
Kryształowa Cegła, biorąc pod uwagę międzynarodowy zasięg, ilość edycji  konkursu, jego uczestników, Patronów i Współorganizatorów stała się znakomitym instrumentem marketingowym a może narzędziem i docelowym produktem, budując jednocześnie wizerunek regionów.
Kategoria „ORLIK”- dla obiektów sportowych zrealizowanych przy finansowym wsparciu Rządu oraz Samorządów. Stworzy to możliwość dokumentowania i monitoringu realizacji strategii rozwoju gmin w obszarze Regionów przyległych do wschodniej granicy Unii Europejskiej.
Kategoria:  EuroUnia 2008-2012  Football & Architecture
Jako organizatorzy największego w tej części Europy konkursu będziemy   też towarzyszyć  przygotowaniom do Euro i promować najlepsze realizacje aren sportowych, centrów pobytowych dla drużyn – finalistów mistrzostw, hoteli, pensjonatów, infrastruktury technicznej i innych inwestycji budowanych  w Polsce i na Ukrainie dla potrzeb Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku.
Organizacja EURO 2012 to wielka szansa na przygotowanie i przeprowadzenie profesjonalnej szerokiej promocji Polski i Ukrainy, w tym promocji proinwestycyjnej, gospodarczej i turystycznej.
Wspólne organizowanie z Ukrainą mistrzostw Europy to niepowtarzalna okazja do rozbudowy pogranicza, do rozwoju współpracy gospodarczej i turystycznej pomiędzy regionami, miastami obu krajów. Nad Wisłą, Bugiem i Dnieprem nie było tak wielkiej imprezy, trzeciej co do wielkości imprezy świata. Nie było też takiej szansy na nowe stadiony i setki kilometrów dobrych dróg.  

W edycji z 2008 r. w kategorii - EuroUnia Football & Architecture– międzynarodowa Kapituła przyznała Nominacje dla inwestorów i miast-gospodarzy EURO 2012. Patronaty Prezydentów miast: Warszawy, Kijowa, Wrocławia, Lwowa, Gdańska oraz Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, są doskonałym świadectwem właściwie dotychczas  wykonanej pracy oraz potwierdzeniem prawidłowego kierunku rozwoju przedsięwzięcia.

Finalne posiedzenie międzynarodowej Kapituły wieńczące kategorię EuroUnia 2008-2012 planowane jest przy użyciu technologii tele-mostu umożliwiającego jednoczesne połączenie wielu konkursowych ośrodków w Polsce i na Ukrainie.

W roku obecnym wprowadziliśmy kategorię proekologiczną: „Partnerstwo dla Natury – Inwestycje Przyjazne Środowisku”.Dotyczy ona obiektów budowanych bądź modernizowanych z zastosowaniem technik i technologii energooszczędnych, z poszanowaniem środowiska naturalnego.
Patronat nad kategorią przyjął Pan Andrzej Jagusiewicz Główny Inspektor Ochrony Środowiska.


Wydany wielojęzyczny katalog, zawierający opisy i dokumentację zdjęciowa zgłoszonych do konkursu obiektów, pozwoli na szeroką promocję dokonań inwestycyjnych ich autorów. Udział w konkursie jest znakomitą i najefektowniejszą formą do zaprezentowania  dotychczasowych osiągnięć, przedstawienia własnego, pozytywnego wizerunku, co prowadzi do zwiększenia wiarygodności i w konsekwencji umocnienia pozycji rynkowej. Umieszczenie w katalogu materiałów promocyjnych i reklamowych pozwoli wielu firmom na dotarcie do potencjalnych klientów i przyspieszy ich rozwój.
Finał Konkursu „Kryształowa Cegła dla Euro 2012” wraz z wręczeniem prestiżowych nagród wyróżnień, planowany jest we Lwowie w IV kwartale 2012 r.

Organizacją przedsięwzięcia zajmuje się  Polskie Towarzystwo  Mieszkaniowe Lublin. Konkursem kieruje Komitet Organizacyjny, który powołuje Kapitułę.
Wręczenie prestiżowych nagród i wyróżnień tegorocznej edycji nastąpi podczas Uroczystej Gali, która odbędzie się 9 grudnia 2010 roku w Lublinie. Jednocześnie informujemy, ze Konkurs będzie  promowany  w mediach lokalnych, krajowych oraz zagranicznych (Kraje UE, Ukraina, Białoruś). W Uroczystej Gali podsumowującej IX edycję konkursu, która odbyła się 10 grudnia 2009 roku w gmachu Filharmonii Lubelskiej, uczestniczyło ponad 500 osób, w tym ambasadorowie, konsulowie i inni przedstawiciele władz rządowych i samorządowych z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Słowacji.


Cele   konkursu

Głównym celem jest pobudzanie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej  poprzez  promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury. Przyczyni się to do poprawy jakości i estetyki budowli, a także do przywracania miastom ich dawnej świetności dla zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego, poprzez:

  • Wdrażanie prorozwojowej polityki mieszkaniowej i budowlanej na rzecz regionów po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej,  w wymiarze twórczego wykorzystania wiedzy architektów, konstruktorów i kadry inzynieryjno-technicznej z ich znajomoscią nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych
  • Podniesienie jakości przestrzeni zabudowy, wprowadzanie nowych myśli w ksztaltowaniu ładu i porzadku urbanistycznego 
  • Promowanie znaczenia architektury, inicjatyw w odzyskiwaniu i renowacji zasobów budowlanych
  • Podnoszenie standardu obiektów mieszkalnych i użytecznosci publicznej z zachowaniem zabytkowej zabudowy - istotnych dla stanu dziedzictwa kulturowego i historycznego
  • Wspieranie i popularyzacja inicjatyw na rzecz rewitalizacji, modernizacji i adaptacji do współczesnych potrzeb obiektów zabytkowych  poprzemysłowych
  • Wzrost świadomości ekologicznej uczestników procesu inwestycyjnego
  • Wdrożenie i promowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, związanych z budownictwem energooszczędnym, upowszechniającym odnawialne źródła energii
  • Wyłanianie wyróżniających się pod względem architektonicznym i funkcjonalnym obiektów zgłoszonych do konkursu i nagrodzenie ich realizatorów ( inwestor, biuro projektowe i wykonawca )
  • Doskonalenie wizerunku, wzmacnianie konkurencyjności i wyrazistego oblicza regionów po obu stronach wschodniej granicy  Unii Europejskiej.
» O KONKURSIE

GALA KONKURSOWA
» EuroUnia
     FOOTBALL & ARCHITECTURE

»   LAUREACI
» FORMULARZE

» PATRONATY

» MEDIA O NAS

» ZGŁOSZONE OBIEKTY

PARTNERZY / SPONSORZY

PARTNERZY MEDIALNI
LIST
PLAKAT
DOC
 
 
facebook