C+
     NASZE SERWISY:          www.hoteleeuro.com              www.eurounia.com
- AKTUALNOŚCI
- KONKURS DOM
- RADOSNA SZKOŁA
- EKOLOGIA
- GIEŁDA MIESZKAŃ
- TARGI
- MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA
       BUDOWNICTWA

- O FIRMIE
- LINKI
- KONTAKT
~ NAPISZ DO NAS


polski
english UA RU
Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu. Konkurs jest zdecydowanie największym, najbardziej reprezentatywnym i najszerszym przeglądem inwestycji budowlanych w przygranicznych regionach po obu stronach wschodniej granicy UE i na stałe wpisał się do kalendarza znaczących wydarzeń.

To specyficzne miejsce Europy, pogranicze Wschodu i Zachodu, prawdziwa mieszanka kultur i tradycji, to także ogromna różnorodność architektury jak i rozwiązań technicznych i technologicznych w budownictwie: od klimatu śródziemnomorskiego po zimny klimat fiński.

Ideą Organizatorów jest, aby Konkurs w dotychczasowej formule euroregionalnej rozszerzyć na Państwa (województwa, obwody, regiony) przyległe do obu stron wschodniej granicy Unii Europejskiej - Pogranicza Wschodu i Zachodu od Skandynawii po Bałkany, na SZLAKU SŁONCA I ŚNIEGU. Szlak Słońca i Śniegu nazwany z racji różnorodności klimatycznych i atrakcyjności turystycznych.

Zainteresowanie Konkursem oraz rosnący z roku na rok prestiż przyznawanej nagrody w postaci Kryształowej Cegły oraz rozszerzenie Konkursu na obszar Ukrainy, Białorusi, Litwy i Słowacji, czyli jego umiędzynarodowienie, przerosło najśmielsze oczekiwania. W siedmiu edycjach konkursu zgłoszono ponad 400 inwestycji budowlanych z terenu Województw: Lubelskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego a także ze Lwowa i Obwodu Lwowskiego oraz Łucka i Obwodu Wołyńskiego oraz z Białorusi, Litwy i Słowacji. Do VII edycji Konkursu zgłoszono 68 realizacji w 10 kategoriach z 5 Państw. Z roku na rok rośnie też liczba uczestników, nie wahających się poddać swoje osiągnięcia międzynarodowej próbie i krytyce.

Kryształowa Cegła, biorąc pod uwagę międzynarodowy zasięg, ilość edycji konkursu, jego uczestników, jego Patronów i Współorganizatorów stała się znakomitym instrumentem marketingowym a może narzędziem i docelowym produktem, budując jednocześnie wizerunek regionów. Otrzymane Kryształowe Cegły i Wyróżnienia wystawiają im najwyższe rekomendacje. Udział w Konkursie jest najlepszą liczącą się referencją.

Z wielką satysfakcją informuję, że w dniu 27 czerwca 2007 roku został podpisany LIST INTENCYJNY pomiędzy Władzami Obwodu Lwowskiego i miasta Lwowa, a Władzami Województwa Lubelskiego i Komitetem Organizacyjnym Konkursu, w sprawie współpracy przy rozszerzeniu Konkursu o kategorie specjalne obejmujące projekty i realizacje obiektów związanych z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej na Ukrainie i w Polsce.

Wystąpiliśmy do Prezydentów, Merów miast, które będą organizatorami spotkań piłkarskich z propozycją o przyjęcie roli współorganizatora i patrona. Konkurs poszerzony o kategorie specjalne: koncepcje funkcjonalno-przestrzenne, -wielofunkcyjne zespoły obiektów i urządzeń; towarzyszyć będzie poszczególnym etapom inwestycji.

W tym sensie będzie to wyjątkowy konkurs, gdyż oprócz dokumentowania samych obiektów podejmiemy także wysiłek oceny sprawności jej realizacji. Organizacja EURO 2012 to wielka szansa na przygotowanie i przeprowadzenie profesjonalnej szerokiej promocji Polski Wschodniej w tym promocji proinwestycyjnej, gospodarczej i turystycznej. Musimy wykorzystać szansę, choć nie dane Lublinowi, Rzeszowowi i miastu Białystok być organizatorem meczy jednej z grup.

Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością chciałbym teraz powitać w gronie patronów i współorganizatorów Konkursu pierwsze Miasta – Gospodarzy EURO 2012: Lwów, Wrocław, Kijów, Warszawa oraz Gdańsk. Czekamy na potwierdzenie zgłoszeń od kolejnych.

Oczy całej Europy będą, - już są zwrócone na Polskę i Ukrainę.
Na Ukrainie twierdzą, że impreza ta dla nich ma „ większe znaczenie niż dla Polski”.

Wspólne organizowanie z Ukrainą mistrzostw to nie powtarzalna okazja do rozbudowy pogranicza, do rozwoju współpracy gospodarczej i turystycznej pomiędzy regionami, miastami obu krajów. Nad Wisłą i Bugiem nie było tak wielkiej imprezy, trzeciej co do wielkości imprezy świata. Nie było też takiej szansy na nowe stadiony i setki kilometrów dobrych dróg.

Wydany wielojęzyczny katalog, zawierający opisy i dokumentację zdjęciowa zgłoszonych do konkursu obiektów, pozwoli na szeroką promocję dokonań inwestycyjnych ich autorów. Udział w konkursie jest najlepiej liczącą się referencją, znakomitą i najefektowniejszą formą do zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć, przedstawienia własnego, pozytywnego wizerunku, co prowadzi do zwiększenia wiarygodności i w konsekwencji umocnienia pozycji rynkowej. Umieszczenie w katalogu materiałów promocyjnych i reklamowych pozwoli wielu firmom na dotarcie do potencjalnych klientów i przyspieszy ich rozwój.

Finał Konkursu „Kryształowa Cegła dla Euro 2012” wraz z wręczeniem prestiżowych nagród i wyróżnień, planowany jest we Lwowie w IV kwartale 2012 roku. Władze Obwodu Wołyńskiego – Łucka wstępnie rezerwują na Finał Konkursu rok 2009.
Organizacja przedsięwzięcia zajmuje się Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin. Konkursem kieruje Komitet Organizacyjny, który powołuje Kapitułę.

Wręczenie prestiżowych nagród i wyróżnień tegorocznej edycji nastąpi podczas Uroczystej Gali, która odbędzie się w IV kwartale 2008 roku w Lublinie. Jednocześnie informujemy, ze Konkurs będzie promowany w mediach lokalnych, krajowych oraz zagranicznych (Kraje UE, Ukraina, Białoruś). W Uroczystej Gali podsumowującej VII edycję konkursu, która odbyła się 12 grudnia 2007 roku w gmachu Filharmonii Lubelskiej, uczestniczyło ponad 500 osób, w tym ambasadorowie, konsulowie i inni przedstawiciele władz rządowych i samorządowych z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Słowacji

 

Cele konkursu

Głównym celem jest pobudzanie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej poprzez promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury. Przyczyni się to do poprawy jakości i estetyki budowli, a także do przywracania miastom ich dawnej świetności dla zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego, a także:

  • Wdrażanie prorozwojowej polityki mieszkaniowej i budowlanej na rzecz regionów po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, w wymiarze twórczego wykorzystania wiedzy architektów, konstruktorów i kadry inzynieryjno-technicznej z ich znajomoscią nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych
  • Podniesienie jakości przestrzeni zabudowy, wprowadzanie nowych myśli w ksztaltowaniu ładu i porzadku urbanistycznego
  • Promowanie znaczenia architektury, inicjatyw w odzyskiwaniu i renowacji zasobów budowlanych
  • Podnoszenie standardu obiektów mieszkalnych i użytecznosci publicznej z zachowaniem zabytkowej zabudowy - istotnych dla stanu dziedzictwa kulturowego i historycznego
  • Wspieranie i popularyzacja inicjatyw na rzecz rewitalizacji, modernizacji i adaptacji do współczesnych potrzeb obiektów zabytkowych poprzemysłowych
  • Wyłanianie wyróżniających się pod względem architektonicznym i funkcjonalnym obiektów zgłoszonych do konkursu i nagrodzenie ich realizatorów ( inwestor, biuro projektowe i wykonawca )
  • Doskonalenie wizerunku, wzmacnianie konkurencyjności i wyrazistego oblicza regionów po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej.

 

» O KONKURSIE

GALA KONKURSOWA
»   LAUREACI
» EuroUnia
     FOOTBALL & ARCHITECTURE

» FORMULARZE

» PATRONATY

» MEDIA O NAS

» ZGŁOSZONE OBIEKTY
» PRZEDSTAWICIELE


PARTNERZY / SPONSORZY
PARTNERZY MEDIALNI


LIST
PLAKAT
DOC
 
 
facebook