C+
     NASZE SERWISY:          www.hoteleeuro.com              www.eurounia.com
- AKTUALNOŚCI
- KONKURS DOM
- RADOSNA SZKOŁA
- EKOLOGIA
- GIEŁDA MIESZKAŃ
- TARGI
- MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA
       BUDOWNICTWA

- O FIRMIE
- LINKI
- KONTAKT
~ NAPISZ DO NAS

 

 

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Oddział w Lublinie przystapiło do organizacji VII edycji Konkursu o Kryształową Ceglę, który doskonale inspiruje regionalne środowisko inwestorskie i budowlane do dbałości o jakość i funkcjonalność nowo wybudowanych, modernizowanych i rewitalizowanych zasobów budowlanych. Promujemy i dokumentujemy rozwój regionalnego budownictwa. Nasze działania przyczyniają się do poprawy jakości i estetyki budowli, a także służą przywracaniu miastom ich dawnej świetności dla zachowania dziedzictwa kulturowego. Konkurs uzyskał wysoką rangę w regionalnym środowisku budowlanym, jest największym przegladem inwestycji budowlanych zarówno w naszym regionie, jak i całej wschodniej Polsce i na stałe wpisał sie do kalendarza znaczących wydarzeń Lubelszczyzny.

Zainteresowanie Konkursem oraz rosnący z roku na rok prestiż przyznawanej nagrody w postaci Kryształowej Cegły oraz rozszerzenie Konkursu na  obszar Ukrainy, Białorusi i Litwy, czyli jego umiedzynarodowienie, przerosło najśmielsze oczekiwania. W sześciu edycjach  konkursu zgłoszono blisko 400 inwestycji budowlanych z terenu Województwa Lubelskiego, od trzech lat także ze  Lwowa i Obwodu Lwowskiego oraz Łucka  i Obwodu Wołyńskiego a od roku z Białorusi i Litwy.

Ideą  Organizatorów  jest, aby  Konkurs  w  dotychczasowej  formule  euroregionalnej  rozszerzyć  na  Kraje ( w tej edycji o Słowacje i Łotwe), województwa, obwody  przyległe  do  obu  stron  wschodniej  granicy Unii Europejskiej - Pogranicza Wschodu i Zachodu od Skandynawii po Bałkany,  SZLAKU SŁONCA I ŚNIEGU.

Tegoroczna edycja Konkursu "DOM-2007" - o Kryształową Ceglę na najlepszą inwestycję budowlaną  po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej obejmie swoim zasięgiem Województwa Polski Wschodniej, Obwody na Ukrainie, przyległe do granicy UE, oraz  Obwód  Brzeski na Białorusi oraz Litwę. Mamy też nadzieję powitać w gronie uczestników inwestorów, projektantów i wykonawców ze Słowacji, Węgier, Łotwy oraz Zakarpacia na Ukrainie. Nie bez znaczenia jest fakt , że idea Konkursu zrodziła sie w Lublinie - mieście, które historycznie bylo najważniejszym ośrodkiem  na szlakach prowadzących z centrum Polski do Wilna i Lwowa, a po II wojnie światowej przejęło wiele z akademickich i kulturowych tradycji obu wschodnich metropolii. Konkurs pozwoli na stworzenie międzynarodowej platformy łączacej podmioty z branży urbanistyczno-architektoniczno-budowlanej. Nawiązywanie międzynarodowych kontaktów umożliwi w przyszłości wspólne inwestycje. Coroczne edycje konkursu zwiększą poziom konkurencji między uczestnikami, co pozytywnie wpłynie na jakość ich działań.

Patronat honorowy nad poprzednią edycją Konkursu sprawowali: Minister Budownictwa Andrzej Aumiller, Wojewoda Lubelski Wojciech Żukowski, Gubernator Obwodu Lwowskiego Petro Mychajłowycz Olijnyk, Gubernator Obwodu Wołynskiego-Przewodniczący "Euroregionu Bug" Wołodymyr   Bondar, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Zdrojkowski, Konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej Aleksandr Koncki, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Iwan Hrycak, Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej Mirosław Senyk, Przewodniczący Wołynskiej Rady Obwodowej Anatolij Petrowicz Hryciuk, Brzeski Obwodowy Komitet Wykonawczy Viktor E. Sakowskij
Prezydenci Miast: Lublina Adam Wasilewski, Rzeszowa  Tadeusz Ferenc, Bialegostoku Tadeusz Truskolaski, Chelma Agata Fisz, Bialej Podlaskiej Andrzej Czapski, Zamościa Marcin Zamoyski,  Lwowa Andryj Sadowyj, Łucka Bohdan Szyba oraz Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie  Stanisław Adamiak i Prezes Stowarzyszenia Samorzadów Euroregion Bug Henryk Makarewicz..
Wydany wielojęzyczny katalog, zawierający opisy i dokumentację zdjęciowa zgłoszonych do konkursu obiektów, pozwoli na szeroką promocję dokonań inwestycyjnych ich autorów. Udział w konkursie jest najlepiej liczacą się referencją, znakomita i najefektowniejsza forma do zaprezentowania  dotychczasowych osiagnięc, przedstawienia własnego, pozytywnego wizerunku, co prowadzi do zwiększenia wiarygodności i w konsekwencji umocnienia pozycji rynkowej. Umieszczenie w katalogu materialów promocyjnych i reklamowych pozwoli wielu firmom na dotarcie do potencjalnych klientów i przyspieszy ich rozwój.

Organizacja przedsiewziecia zajmuje sie  Polskie Towarzystwo  Mieszkaniowe o/Lublinie. Konkursem kieruje Komitet Organizacyjny, który powoluje Kapitule.

Wręczenie prestiżowych nagród i wyróżnień nastąpi podczas Uroczystej Gali, która odbędzie się w IV kwartale 2007 roku w Lublinie. Jednocześnie informujemy, ze Konkurs będzie  promowany w mediach lokalnych, krajowych oraz zagranicznych (Kraje UE, Ukraina, Białoruś). W Uroczystej Gali podsumowującej VI edycję konkursu, która odbyła sie 13 grudnia 2006 roku w gmachu Filharmonii Lubelskiej, uczestniczyło ponad. 600 osób, w tym ambasadorowie, konsulowie i inni przedstawiciele władz rządowych i samorządowych z Polski , Ukrainy i Białorusi.

Cele   konkursu

Glównym celem jest pobudzanie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej  poprzez  promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury. Przyczyni się to do poprawy jakości i estetyki budowli, a także do przywracania miastom ich dawnej świetnosci dla zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego, a także:

  • Wdrażanie prorozwojowej polityki mieszkaniowej i budowlanej na rzecz regionów Polski, Ukrainy i Białorusi - czlonków Euroregionu Bug oraz regionów z nimi sąsiadujących,  w wymiarze twórczego wykorzystania wiedzy architektów, konstruktorów i kadry inzynieryjno-technicznej z ich znajomoscią nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych
  • Podniesienie jakości przestrzeni zabudowy, wprowadzanie nowych myśli w ksztaltowaniu ładu i porzadku urbanistycznego 
  • Promowanie znaczenia architektury, inicjatyw w odzyskiwaniu i renowacji zasobów budowlanych
  • Podnoszenie standardu obiektów mieszkalnych i użytecznosci publicznej z zachowaniem zabytkowej zabudowy - istotnych dla stanu dziedzictwa kulturowego i historycznego
  • Wspieranie i popularyzacja inicjatyw na rzecz rewitalizacji, modernizacji i adaptacji do współczesnych potrzeb obiektów zabytkowych  poprzemysłowych
  • Wyłanianie wyróżniających się pod względem architektonicznym i funkcjonalnym obiektów zgłoszonych do konkursu i nagrodzenie ich realizatorów ( inwestor, biuro projektowe i wykonawca )
  • Doskonalenie wizerunku, wzmacnianie konkurencyjności i wyrazistego oblicza regionów po obu stronach wschodniej granicy  Unii Europejskiej.

 

O KONKURSIE

LAUREACI

GALA KONKURSOWA

REGULAMIN
KOMITET ORGANIZACYJNY
FORMULARZE
PATRONATY
ZGŁOSZONE OBIEKTY
MEDIA O NAS
PRZEDSTAWICIELE

PARTNERZY / SPONSORZY
LIST
PLAKAT
facebook