C+
     NASZE SERWISY:          www.hoteleeuro.com              www.eurounia.com
- AKTUALNOŚCI
- KONKURS DOM
- RADOSNA SZKOŁA
- EKOLOGIA
- GIEŁDA MIESZKAŃ
- TARGI
- MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA
       BUDOWNICTWA

- O FIRMIE
- LINKI
- KONTAKT
~ NAPISZ DO NAS


UA

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Oddział w Lublinie przystąpiło do organizacji VI edycji Konkursu o Kryształową Cegłę, który doskonale inspiruje regionalne środowisko inwestorskie i budowlane do dbałości o jakość i funkcjonalność nowo wybudowanych, modernizowanych i rewitalizowanych zasobów budowlanych. Promujemy i dokumentujemy rozwój regionalnego budownictwa. Nasze działania przyczyniają się do poprawy jakości i estetyki budowli, a także służą przywracaniu miastom ich dawnej świetności dla zachowania dziedzictwa kulturowego. Konkurs uzyskał wysoką rangę w regionalnym środowisku budowlanym, jest największym przeglądem inwestycji budowlanych zarówno w naszym regionie, jak i całej wschodniej Polsce i na stałe wpisał się do kalendarza znaczących wydarzeń Lubelszczyzny.

Zainteresowanie Konkursem oraz rosnący z roku na rok prestiż przyznawanej nagrody w postaci Kryształowej Cegły oraz rozszerzenie Konkursu na  obszar Ukrainy i Białorusi, czyli jego umiędzynarodowienie, przerosło najśmielsze oczekiwania. W pięciu edycjach  konkursu zgłoszono blisko 300 inwestycji budowlanych z terenu Województwa Lubelskiego, a od dwóch lat także ze  Lwowa i Obwodu Lwowskiego oraz Łucka  i Obwodu Wołyńskiego. Takie rozszerzenie zasięgu działania Konkursu jest  zbieżne z międzynarodowym patronatem  Euroregionu Bug, w skład którego wchodzą : Województwo Lubelskie, Obwód Brzeski na Białorusi, Obwód Wołyński oraz Rejony Sokalski i Żółkiewski Obwodu Lwowskiego na Ukrainie. Honorowi członkowie Euroregionu – ukraińskie obwody Lwowski, Odeski i Ługański są także zainteresowane uczestnictwem w Konkursie O Kryształową Cegłę.

Rzeka Bug po stronie polskiej łączy województwa: Lubelskie, Podlaskie i Mazowieckie. Ideą Organizatorów jest, aby Konkurs w dotychczasowej formule euroregionalnej rozszerzyć na te województwa, a być może także na pozostałe regiony Wschodniej Polski, przede wszystkim Podkarpackie. Takie zamierzenia są  zgodne z polityką regionalną Unii Europejskiej, zarówno w obrębie samej Wspólnoty, jak i w kontaktach z jej najbliższymi sąsiadami. Przy powiększeniu obszaru oddziaływania Konkursu na znaczną część Europy Wschodniej nie sposób zapomnieć o bardzo bliskim sąsiedzie Polski – Litwie. 

Jesteśmy usatysfakcjonowani z napływających gratulacji i wyrazów uznania dotyczących trafności koncepcji i formuły, organizacji , a także kreowania prounijnego  znaczenia naszej nagrody jako wyrafinowanego działania marketingowego w sferze aktywności wszystkich regionalnych sił gospodarczych i administracyjnych po obu stronach  Bugu. 

Tegoroczna edycja Konkursu „DOM-2006” – o Kryształową Cegłę na najlepszą inwestycję budowlaną  Euroregionu Bug obejmie swoim zasięgiem Województwa Polski Wschodniej, Obwody na Ukrainie  oraz  Obwód  Brzeski na Białorusi. Mamy też nadzieję powitać w gronie uczestników inwestorów, projektantów i wykonawców z Litwy. Nie bez znaczenia jest fakt , że idea Konkursu zrodziła się w Lublinie - mieście, które historycznie było najważniejszym ośrodkiem  na szlakach prowadzących z centrum Polski do Wilna i Lwowa, a po II wojnie światowej przejęło wiele z akademickich i kulturowych tradycji obu wschodnich metropolii. Konkurs pozwoli na stworzenie międzynarodowej platformy łączącej podmioty z branży urbanistyczno–architektoniczno–budowlanej. Nawiązywanie międzynarodowych kontaktów umożliwi w przyszłości wspólne inwestycje. Coroczne edycje konkursu zwiększą poziom konkurencji między uczestnikami, co pozytywnie wpłynie na jakość ich działań.  

Patronat honorowy nad poprzednią edycją Konkursu sprawowali: Wojewoda Lubelski Andrzej Kurowski, Gubernator Obwodu Lwowskiego Petro Mychajłowycz Olijnyk, Marszałek Województwa Lubelskiego Edward Wojtas, Konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej Aleksandr Koncki, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Iwan Hrycak, Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej Mychajło Dmytrowycz Sendak, Przewodniczący Wołyńskiej Rady Obwodowej Wasilij Pawłowycz Dmytruk, Prezydenci Miast: Lublina Andrzej Pruszkowski, Chełma Krzysztof Grabczuk, Białej Podlaskiej Andrzej Czapski i Zamościa Marcin Zamoyski oraz  Leonid Lemieszewski - Związek Transgraniczny "Euroregion Bug" i Prezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Bug Henryk Makarewicz.. Patronat medialny objęły: Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie, Gazeta Wyborcza, Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski, Panorama Lubelska, Tygodnik Chełmski "Kresy", Tygodnik Zamojski oraz Słowo Podlasia.

Wydany wielojęzyczny katalog, zawierający opisy i dokumentację zdjęciową zgłoszonych do konkursu obiektów, pozwoli na szeroką promocję dokonań inwestycyjnych ich autorów. Udział w konkursie jest najlepiej liczącą się referencją, znakomitą i najefektowniejszą formą do zaprezentowania  dotychczasowych osiągnięć, przedstawienia własnego, pozytywnego wizerunku, co prowadzi do zwiększenia wiarygodności i w konsekwencji umocnienia pozycji rynkowej. Umieszczenie w katalogu materiałów promocyjnych i reklamowych pozwoli wielu firmom na dotarcie do potencjalnych klientów i przyspieszy ich rozwój.

Organizacją przedsięwzięcia zajmuje się  Polskie Towarzystwo  Mieszkaniowe Oddział w Lublinie. Konkursem kieruje Komitet Organizacyjny, który powołuje Kapitułę.

Wręczenie prestiżowych nagród i wyróżnień nastąpi podczas Uroczystej Gali, która odbędzie się w IV kwartale 2006 roku w Lublinie. Jednocześnie informujemy, że Konkurs będzie  promowany  zarówno w mediach lokalnych, jak i krajowych oraz na Ukrainie i Białorusi. W Uroczystej Gali podsumowującej V edycję konkursu, która odbyła się 8 grudnia 2005 roku w gmachu Filharmonii Lubelskiej, uczestniczyło ponad. 600 osób, w tym ambasadorowie, konsulowie i inni przedstawiciele władz rządowych i samorządowych z Polski , Ukrainy i Białorusi.


Cele   konkursu

Głównym celem jest pobudzanie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej  poprzez  promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury. Przyczyni się to do poprawy jakości i estetyki budowli, a także                      do przywracania miastom ich dawnej świetności dla zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego   

  • Wdrażanie prorozwojowej polityki mieszkaniowej i budowlanej na rzecz regionów Polski, Ukrainy i Białorusi - członków Euroregionu Bug oraz regionów z nimi sąsiadujących,  w wymiarze twórczego wykorzystania wiedzy architektów, konstruktorów i kadry inżynieryjno-technicznej z ich znajomością nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych
  • Podniesienie jakości przestrzeni zabudowy, wprowadzanie nowych myśli w kształtowaniu ładu i porządku urbanistycznego 
  • Promowanie znaczenia architektury, inicjatyw w odzyskiwaniu i renowacji zasobów budowlanych
  • Podnoszenie standardu obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej z zachowaniem zabytkowej zabudowy - istotnych dla stanu dziedzictwa kulturowego i historycznego
  • Wspieranie i popularyzacja inicjatyw na rzecz rewitalizacji, modernizacji i adaptacji do współczesnych potrzeb obiektów zabytkowych  poprzemysłowych
  • Wyłanianie wyróżniających się pod względem architektonicznym i funkcjonalnym obiektów zgłoszonych do konkursu i nagrodzenie ich realizatorów ( inwestor, biuro projektowe i wykonawca )
  • Doskonalenie wizerunku, wzmacnianie konkurencyjności i wyrazistego oblicza Regionu Lubelskiego i innych regionów Polski Wschodniej, uznawanych za najsłabiej rozwinięte w Unii Europejskiej


ORGANIZATORZY KONKURSU:POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE ODDZIAŁ LUBLIN
 

izba

LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
 URZĄD MIASTA LUBLINA

 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

O KONKURSIE

REGULAMIN
PATRONATY
MEDIA O NAS
LAUREACI
GALA KOKURSOWA
facebook